Kablovi, snopovi, užad i provodnici

 • Provodnici
 • Kablovi

Kablovski pribor

 • Kablovske glave
 • Kablovske spojnice
 • Kompletan pribor za vazdušne vodove za Al-Fe i snop
 • Izolatori PS i K-3

Oprema za vazdušne vodove

 • Oprema za vazdušne vodove

Stubovi i konzole

 • Transfomatori
 • Transfomatori

Transformatorske stanice, transformatori i razvodna postrojenja

 • Transfomatori
 • Transfomatori

Oprema za trafo stanice

 • Rastavljači
 • Strujni reduktori od 1kV-110kV
 • Naponski reduktori od 1kV-110kV
 • Prekidači PK od 10kV-110kV
 • Ampermetri
 • Voltmetri
 • Katodni odvodnici i ventilski odvodnici
 • VN i NN osigurači i postolja
 • Aralditni i porcelanski potporni i provodni izolatori od 1kV-35kV

Zaštitna oprema za trafostanice

 • Izolazione prostirke
 • Indikatori napona
 • Uzemljivači
 • Zaština odeća i obuća
 • Penjalice
 • Zaštitna obuhvatna
 • Užad
 • Zaštitni opasači
 • Opomenske tablice

Oprema za merenje

 • Brojila
 • Merne grupe niskonaponske i visokonaponske
 • Uklopni satovi i MTK prijemnici
 • K sklopke

Sklopna tehnika i motorna zaštita

 • Grebenasti prekidači
 • AS prekidači
 • MST prekidači
 • K sklopke

Ormani

 • Prazni ormani svih dimenzija
 • Za kućni priključak
 • Za ugradnju brojila

Gromobranski i elektrometalni materijal

 • Bakarne šine svih dimenzija

Alati

 • Ručni alati, električarski alati
 • Električni ručni alati
 • Specijalni alati
 • Instrumenti

Instalacioni materijal

 • Prekidači
 • Utikači
 • Limitatori
 • Spratne table
 • Razvodne kutije
 • Grla

Rasveta

 • Reflektori i stubne svetiljke
 • Svetiljke sa fluo rasvetom
 • Živine i halogene sijalice
 • Fluo cevi
 • Regularne sijalice

© Gramper 2008.

Designed by PlumDesign