O nama

Privredno društvo Gramper d.o.o. je osnovano 1993. godine u Beogradu, kao deoničko društvo u privatnom vlasništvu. Proteklih godina profesionalno smo se razvijali, rasli, unapređivali način poslovanja da bismo danas u svojoj deletnosti trgovine elektroopremom i metalnom robom postali pouzdan poslovni partner na koga se uvek može osloniti.

Zahvaljujući dobroj organizaciji, održavanju i stalnom poboljšavanju uspostavljenog načina poslovanja, usaglašenog sa zahtevima tržišta, beležimo konstantan i ubzan rast prometa i sve veći krug poslovnih partnera sa kojima sarađujemo.

Ostvareni rezultati, pažljivo praćenje zahteva tržišta, timski rad, poštovanje dogovora, brzo reagovanje na zahteve poslovnih partnera stvorili su pretpostavke za stabilno poslovanje i održavanje ugleda i tradicije.

Gramper d.o.o. sprovodi, održava i stalno poboljšava efektivnost uspostavljenog i dokumentovanog integrisanog sistema menadžmenta.

Prepoznatljivi smo kao pouzdan, ekspeditivan i siguran partner koji se pridržava dogovora i svoj rad bazira na prodaji opreme sa sopstvenog lagera. Savremeno i izuzetno opremljeno skladište sopstvene robe, kao i robe u komisionoj prodaji, garantuje povoljnost uslova prodaje i brzu isporuku. Nudimo širok asortiman elektromaterijala i prateće opreme, direktno sarađujući sa svim fabrikama na teritoriji Srbije i pouzdanim inopartnerima.

Otvoreni smo za sve vidove saradnje i spremni za razgovor. Poslujemo u sopstvenom poslovnom i magacinskom prostoru sa sedištem u Beogradu.

Imamo konkretnu i jasnu viziju, misiju i strategiju za ostvarenje politike kvaliteta. Cilj Gramper - a je da postane i ostane vodeće preduzeće na tržištu u pogledu kvaliteta pružene usluge i kvaliteta proizvoda koji su predmet pružanja usluge. Ovaj cilj Gramper d.o.o. ostvaruje sprovođenjem i stalnim poboljšavanjem sistema menadžmenta.

Danas Gramper d.o.o. čini 16 zaposlenih koji svojim znanjem, iskustvom, fleksibilnošcu i optimizmom izlaze u susret potrebama tržišta predstavljajući osnovu kvalitetnog i trajnog poslovanja u svim segmentima egzistencije preduzeća na kompleksnom i konkurentnom tržištu.

Politika integrisanog sistema menadžmenta

Gramper je utvrdio Politiku integrisanog sistema menadžmenta radi obezbeđenja da će proizvodi koje plasira na tržište ispunjavati realne zahteve korisnika, kao i zahteve važećih zakona i propisa.

Cilj Grampera je da postane i ostane vodeće privredno društvo na tržištu u pogledu kvaliteta pružanja usluge i kvaliteta proizvoda koji su predmet pružanja usluge prodaje.

Ovaj cilj Gramper ostvaruje sprovođenjem i stalnim poboljšavanjem integrisanog sistema menadžmenta, usaglašenog sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015, SRPS ISO 45001:2018 i SRPS ISO/IEC 27001:2014.

© Gramper 2021.