O nama

Preduzeće Gramper d.o.o. je osnovano 1994. godine u Beogradu, kao deoničarsko društvo u privatnom vlasništvu. Proteklih godina profesionalno smo se razvijali, rasli, unapređivali način poslovanja da bismo danas u svojoj deletnosti trgovine elektroopremom i metalnom robom postali pouzdan poslovni partner na koga se uvek može osloniti.

Zahvaljujući dobroj organizaciji, održavanju i stalnom poboljšavanju uspostavljenog načina poslovanja, usaglašenog sa zahtevima tržišta, beležimo konstantan i ubzan rast prometa i sve veći krug poslovnih partnera sa kojima sarađujemo.

Ostvareni rezultati, pažljivo praćenje zahteva tržišta, timski rad, poštovanje dogovora, brzo reagovanje na zahteve poslovnih partnera stvorili su pretpostavke za stabilno poslovanje i održavanje ugleda i tradicije.

Gramper d.o.o. sprovodi, održava i stalno poboljšava efektivnost uspostavljenog i dokumentovanog integrisanog sistema menadžmenta usaglašenog sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015 i SRPS OHSAS 18001:2008

Uspostavljanje standarda SRPS ISO 9001:2015, kojim je potvrdjen prethodno već dobijeni znak kvaliteta EPS-a, omogućilo nam je prisutnost u svim delovima Elektroprivrede Srbije koja je od samog nastanka preduzeća bila i ostala naš najveći i najzanačajniji poslovni partner.

Prepoznatljivi smo kao pouzdan, ekspeditivan i siguran partner koji se pridržava dogovora i svoj rad bazira na prodaji opreme sa sopstvenog lagera. Savremeno i izuzetno opremljeno skladište sopstvene robe, kao i robe u komisionoj prodaji, garantuje povoljnost uslova prodaje i brzu isporuku. Nudimo širok asortiman elektromaterijala i prateće opreme, direktno sarađujući sa proizvodjačima na teritoriji Srbije i pouzdanim inopartnerima.

Otvoreni smo za sve vidove saradnje i spremni za razgovor. Poslujemo u sopstvenom poslovnom i magacinskom prostoru sa sedištem u Beogradu, ulica Kneza Višeslava 88.

Cilj Gramper - a je da postane i ostane vodeće preduzeće na tržištu u pogledu kvaliteta pružene usluge i kvaliteta proizvoda. Ovaj cilj Gramper d.o.o. ostvaruje sprovođenjem i stalnim poboljšavanjem sistema menadžmenta.

Danas Gramper d.o.o. cini 15 zaposlenih koji svojim znanjem, iskustvom, fleksibilnošcu i optimizmom izlaze u susret potrebama tržišta predstavljajući osnovu kvalitetnog i trajnog poslovanja u svim segmentima egzistencije preduzeća na kompleksnom i konkurentnom tržištu.

© Gramper 2008.

Designed by PlumDesign