Politika kvaliteta

Najviše rukovodstvo Grampera uspostavlja sledeću Politiku kvaliteta ko dokument kojim utvrđuje misiju, viziju i strategiju za njihovo ostvarenje:

POLITIKA KVALITETA
Gramper utvrđuje ovu Politiku kvaliteta radi obezbeđenja da će proizvodi koje isporučuje ispunjavati iskazane i realne zahteve korisnika kao i zahteve važećih zakona i propisa.

Cilj Gramper -a je da postane i ostane vodeće preduzeće na tržištu u pogledu kvaliteta pružanja usluge i kvaliteta proizvoda koji su predmet pružanja usluge prodaje.

Ovaj cilj Gramper ostvaruje sprovođenjem i stalnim poboljšavanjem sistema menadžmenta kvalitetom usaglašenog sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008, što obuhvata:

  • Mere za povećanje zadovoljenja korisnika
  • Stalnu modernizaciju opreme i obuku kadrova
  • Ostvarenje liderske uloge rukovodstva
  • Aktivno učešce u planiranju, sprovođenju i vrednovanju svih aktivnosti u procesu pružanja usluge
  • Utvrđivanje i upravljanje svim procesima koji doprinose zadovoljstvu korisnika
  • Stalno poboljšanje kvaliteta pružanja usluge prodaje proizvoda
  • Odlučivanje na osnovu prikupljenih i analiziranih podataka koji se odnose na proizvode i procese pružanja usluge
  • Razvijanju partnerskih odnosa sa isporučiocima

Politika kvaliteta predstavlja osnov za uspostavljanje ciljeva kvaliteta i usmerava Gramper u naporima za stalno poboljšavanje.

Beograd, januar 2010. Direktor
Mirjana Ješević

© Gramper 2008.

Designed by PlumDesign